Blog
mai 5, 2014 by

Skjærespenning (Shear stress)

«Tilbake til WikiPlast Index

Skjærefasthet dividert med arealet i produktet. Dette er alltid maksimum av yttersiden av strømningskanalen. Da dette er kraftrelatert, avhenger det av viskositeten av materialet som igjen avhenger av materialet og støpebetingelsene. Maks tillatt spenningsnivå er vanligvis 1 % av strekkfastheten for materialet.

The shearing force divided by the area. It is always a maximum at the outside of the flow channel. As it is force-related, it depends on the viscosity of the material, which in turn depends on the material and molding conditions. The maximum allowable stress level is usually taken as 1% of the tensile strength of the material.

«Tilbake til WikiPlast Index