Blog
mai 5, 2014 by

Slangelignende mønster (Jetting)

«Tilbake til WikiPlast Index

Turbulent strømning i smeltemassen forårsaket av et underdimensjonert innløp der et tynt snitt av smeltemassen hurtig blir tykkere.

A turbulent flow in the melt caused by an undersized gate or where a thin section rapidly becomes thicker.

«Tilbake til WikiPlast Index