Blog
mai 5, 2014 by

Smelteflyt (Melt Flow)

«Tilbake til WikiPlast Index

Ekstruderingsraten av smeltet råstoff gjennom en dyse med spesifisert lengde og diameter. Forholdene under testen (f.eks. temperatur og belasting) skal være gitt. Ofte lister imidlertid produsentens data kun verdien og ikke betingelsene.

Rate of extrusion of molten resin through a die of specified length and diameter. The conditions of the test (e.g. temperature and load) should be given. Frequently, however, the manufacturer’s data lists only the value, not the condition as well.

«Tilbake til WikiPlast Index