Blog
mai 5, 2014 by

Smelteindeks (Melt Flow Rate)

«Tilbake til WikiPlast Index

Mål for smelteviskositet for et polymer bestemmes av vekten av polymeret som støtes ut gjennom en åpning under spesifiserte forhold som gjelder trykk og temperatur. Spesielle forhold er avhengig av type polymer som blir testet. Et vanlig parameter å bruke ved valg av råstoff til den enkeltet plastdetalj. Leses fra teknisk datablad.

A measure of the molten viscosity of a polymer determined by the weight of polymer extruded through an orifice under specified conditions of pressure and temperature. Particular conditions are dependent upon the type of polymer being tested.

«Tilbake til WikiPlast Index