Blog
mai 5, 2014 by

Spenningsbrudd (Stress Cracking)

«Tilbake til WikiPlast Index

Det finnes tre typer spenningsbrudd: 1. Varmespenningsbrudd forårsakes av forlenget eksponering av delen overfor forhøyde temperaturer eller sollys. 2. Fysisk spenningsbrudd oppstår mellom krystallinske og amorfe steder på delen når delen er under intern eller ekstern forårsaket spenning. 3. Kjemisk spenningsbrudd oppstår når en væske eller gass trenger gjennom overflaten av delene Alle tre typene av spenningsbrudd har samme sluttresultat, oppsplitting av eller sprekker i plastdetaljen.

There are three types of stress cracking: 1. Thermal stress cracking is caused by prolonged exposure of the part to elevated temperatures or sunlight. 2. Physical stress cracking occurs between crystalline and amorphous portions of the part when the part is under an internally or externally induced strain. 3. Chemical stress cracking occurs when a liquid or gas permeates the partís surface. All of these types of stress cracking have the same end result: the splitting or fracturing of the molding

«Tilbake til WikiPlast Index