Blog
mai 5, 2014 by

Spenningskonsentrasjoner (Stress Concentrators)

«Tilbake til WikiPlast Index

Plutselige endringer i geometrien til delen som oppstr ved hye spenninger. Ulike tiltak kan iverksettes for redusere slike plutselige geometriske endringer og dermed ogs spenningene.

Abrupt changes in geometry of the part serve as the focus of high stresses. Various means can be devised to relieve the abruptness of the geometric changes and thus the stresses.

«Tilbake til WikiPlast Index
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Left
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Right