Blog
mai 5, 2014 by

Sprøytestøping (Injection Molding)

«Tilbake til WikiPlast Index

Metode for å forme og produsere produkter i plast, i de fleste tilfeller termoplast. Råstoffet smeltes fra granulat form i en sylinder og doseres med en tilpasset skrue. Massen sprøytes inn med høyt trykk og når støpeformen er fylt, kobles det over til konstant trykk (ettertrykk). Ettertrykket holdes til detajen har oppnådd maksimal fylling. Etter nedkjøling åpnes støpeformen og den ferdige plastdetaljen støtes ut.

The method of forming objects from granular or powdered plastics, most often of the thermoplastic type, in which the materials is fed from a hopper to a heated chamber in which it is softened, after which a ram or screw forces the material into a mold. Pressure is maintained until the mass has hardened sufficiently for removal from the mold.

«Tilbake til WikiPlast Index