Blog
mai 5, 2014 by

Syklustid (Cycle time)

«Tilbake til WikiPlast Index

Tiden det tar for å lage én del inkludert lukking av støpeformen, innsprøyting av råstoff, kjøletid, åpning av formen og utstøting av delen. Se figur.

The time it takes to make one part including the closing of the mold, the injection of the resin, the solidification of the part, the opening of the mold and the ejection of the part. See figur.

«Tilbake til WikiPlast Index