Blog
mai 5, 2014 by

Synk (Sink) 

«Tilbake til WikiPlast Index

Uønsket fordypning i overflaten av en del og som er forårsaket av krymping av råstoffet når den størkner. Synk er mest vanlig i tykke seksjoner av delen.

Undesired depressions in the surface of a part that are caused by the shrinking of resin as it solidifies. Sink is most common in thick sections of a part.

«Tilbake til WikiPlast Index