Blog
mai 5, 2014 by

Synkmerke (Sink Mark)

«Tilbake til WikiPlast Index

Et innsnitt/bue i overflaten på plastdelen pga. for lite material innvendig i detaljen. Oppstår i tykke partier hvor detaljen ikke er helt full. Oppstår når plasten størkner i innløpet før detaljen er fylt 100%.

An indentation on the surface of the part as a result of significant local change in wall section. The mark will occur in the thicker area.

«Tilbake til WikiPlast Index