Blog
mai 5, 2014 by

Transpressform (Transfer Molding)

«Tilbake til WikiPlast Index

En prosess som former artikler ved å smelte et plastmateriale i et kammer og deretter tvinge massen inn i en varm støpeform for å størkne. F.eks. støping av gummi.

A process of forming articles by fusing a plastic material in a chamber then forcing the whole mass into a hot mold to solidify.

«Tilbake til WikiPlast Index