Blog
mai 5, 2014 by

Trekkretning (Direction of pull)

«Tilbake til WikiPlast Index

Retningen overflatene av støpeformen beveger seg når de beveger seg bort fra overflatene til delen, enten når støpeformen åpnes eller når delen støtes ut.

The direction the mold surfaces move when they are moving away from the part surfaces, either when the mold opens or when the part ejects.

«Tilbake til WikiPlast Index