Blog
mai 5, 2014 by

Tverrbinding (Cross-linking)

«Tilbake til WikiPlast Index

Formingen av kjemiske koblinger mellom molekylkjedene i polymerer. Denne prosessen kan oppnås ved kjemisk reaksjon, vulkanisering eller elektronbombardement.

The formation of chemical links between the molecular chains in polymers. This process can be achieved by chemical reaction, vulcanization, and electron bombardment.

«Tilbake til WikiPlast Index