Blog
mai 5, 2014 by

Understrømning (Underflow)

«Tilbake til WikiPlast Index

Problemstilling ved innsprøytning som oppstår når to fronter møtes. Den ene strømningen flyter over den andre og utgjør den dominerende strømningen. Den mindre strømningen reverserer retning noe som gir en dårlig overflate og strukturell styrke. Understrømning bør unngås ved å plassere portene slik at strømningsfrontene møtes ved sluttfylling(lik fylling).

The dominant flow of two confronting flows, over the other. The lesser flow reverses direction giving poor surface appearance and structural strength. Underflow should be avoided by positioning gates so that the flow fronts meet at the end of filling

«Tilbake til WikiPlast Index