Blog
mai 5, 2014 by

Utjevning (Suck-back)

«Tilbake til WikiPlast Index

Når trykket i innløpskanalen(ettertrykk fra maskinen) ikke holdes lenge nok til at smeltemassen er avkjølt før skruen returnerer og doserer. Noe av smeltemassen i formrommene eller i formromskanalsystemet kan ekspandere tilbake inn i dysen og forårsake synkemerker på den ferdige delen.

When the pressure on the sprue is not held long enough for the melt to cool before the screw returns. Some of the melt in the cavities or runner system may expand back into the nozzle nd cause sinks marks on the finished part.

«Tilbake til WikiPlast Index