Blog
mai 5, 2014 by

Væskesprøytestøping (LIM) (Liquid Injection Molding) (LIM)

«Tilbake til WikiPlast Index

Prosessen omfatter et integrert system for dosering, blanding og fylling av tokomponents flytende råstoff med direkte innsprøytning av i støpeformen som er presset av et lukketrykk.

The process that involves an integrated system for proportioning, mixing, and dispensing two component liquid resin formulations and directly injecting the resultant mix into a mold which is clamped under pressure.

«Tilbake til WikiPlast Index