Blog
mai 5, 2014 by

Vannabsorpsjon (Water Absorption)

«Tilbake til WikiPlast Index

Mengden av vann som absorberes av en plastartikkel når den er utsatt for fuktighet for en fastsatt tidsperiode. Flere termoplaster absorberer til en viss grad fuktighet, og trenger dette for å gjenoppta egenskapene. Tilføring av fuktighet/vann er også kalt Kondisjonering The amount of water absorbed by a plastic article when immersed in water for a stipulated period of time. All plastics will absorb moisture to some extent

«Tilbake til WikiPlast Index