Blog
mai 5, 2014 by

Ventilport (Valve Gating)

«Tilbake til WikiPlast Index

Porttype der pinnen er fast i porten eller kanalen ved bruk av fjærspenning. Ettersom innsprøytingstempelslaget beveger seg fremover, presser porten plasten inn i formromskanalen. Når trykket overskrider fjærspenningen, skyves pinnen tilbake (trekkes) og den raske dekompresjonen av smeltemassen fyller formrommet med ekstremt høy hastighet.

A type of gate where a pin is held in the gate or channel by spring tension. As the injection stroke moves forward, this gate compresses the plastic in the runner. When this pressure build-up is sufficient to overcome the spring tension, the pin is then pushed back (pulled) and the fast decompression of the melt fills the cavity at extremely high speed.

«Tilbake til WikiPlast Index