Blog
mai 5, 2014 by

Vertikal utflytring (Vertical Flash Ring)

«Tilbake til WikiPlast Index

Avstanden mellom kjerneinnsatsen og den vertikale veggen av formrommet i en positiv eller halvpositiv støpeform. Også ring for overskuddssmeltemassen som slipper ut fra formrommet og inn i dette spillrommet.

The clearance between the force plug and the vertical wall of the cavity in a positive or semi-positive mold. Also the ring of excess melt which escapes from the cavity into this clearance space.

«Tilbake til WikiPlast Index