Blog
mai 5, 2014 by

– (Vestige)

«Tilbake til WikiPlast Index

Et synlig merke som er dannet under den manuelle ferdigbehandlingsprosessen av delene når porten er renskåret. Utstøterpinnene kan også etterlate en rest der de presses inn i delen (se også «hakk eller søkk»).

A visible mark created by the manual process of finishing parts when the gate is trimmed. Ejector pins also may leave a vestige where they impact the part (also see “recess”).

«Tilbake til WikiPlast Index