Blog
mai 5, 2014 by

Vifteinnløp (Fan Gate)

«Tilbake til WikiPlast Index

Innløp som bidrar til spenningsreduksjon i innløpsområdet ved å fordele åpningen over et større område. Det kan vanligvis forventes mindre vridning av deler ved bruk av denne type port.

A gate used to help reduce stress concentrations in the gate area by spreading the opening over a wider area. Less warping of parts can usually be expected by the use of this type of gate.

«Tilbake til WikiPlast Index